Συνέταιροι δεσμεύονται από πράξεις εκ μέρους οίκου

9. Πράξη ή έγγραφο που σχετίζεται με τις εργασίες του οίκου και που γίνεται ή εκτελείται με την επωνυμία του οίκου, ή κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο που δείχνει πρόθεση να δεσμεύει τον οίκο, από οποιοδήποτε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται για αυτό, είτε συνέταιρο είτε όχι, δεσμεύει τον οίκο και όλους τους συνέταιρους:

Νοείται ότι το άρθρο αυτό δεν επηρεάζει οποιοδήποτε γενικό κανόνα δικαίου που αναφέρεται στην εκτέλεση συμβολαίων ή διαπραγματεύσιμων εγγράφων.