Αντικανονική χρήση περιουσίας εμπιστεύματος για σκοπούς συνεταιρισμού

16.Αν συνέταιρος, ο οποίος είναι εμπιστευματοδόχος, χρησιμοποιεί αντικανονικά περιουσία εμπιστεύματος στις εργασίες ή για λογαριασμό του συνεταιρισμού, κανένας άλλος συνέταιρος δεν ευθύνεται για την περιουσία του εμπιστεύματος έναντι των προσώπων τα οποία έχουν ωφέλιμο συμφέρον σε αυτή:

Νοείται ότι-

(α) το άρθρο αυτό δεν επηρεάζει οποιαδήποτε ευθύνη την οποία υπέχει οποιοσδήποτε συνέταιρος εξαιτίας της γνώσης του για την παραβίαση του εμπιστεύματος και

(β) καμιά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εμποδίζει όπως τα χρήματα του εμπιστεύματος αξιωθούν και ανακτηθούν από τον οίκο, αν βρίσκονται ακόμη στην κατοχή του ή υπό τον έλεγχο του.