Συνέταιρος που χρησιμοποιεί το όνομα του οίκου για προσωπικούς σκοπούς

10. Όταν ένας συνέταιρος χρησιμοποιεί το όνομα του οίκου για σκοπό που προφανώς δεν σχετίζεται με τη συνήθη πορεία των εργασιών του οίκου, ο οίκος δεν δεσμεύεται, εκτός αν πράγματι είναι ειδικά εξουσιοδοτημένος από τους άλλους συνέταιρους0 αλλά το άρθρο αυτό δεν επηρεάζει οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη την οποία υπέχει ατομικά ο συνέταιρος.