Δικαιώματα συνεταίρων αναφορικά με τη διάθεση περιουσίας του συνεταιρισμού

41. Με τη διάλυση συνεταιρισμού, κάθε συνέταιρος δικαιούται, έναντι των άλλων συνεταίρων του οίκου και όλων των προσώπων που αξιώνουν μέσω αυτών σχετικά με τα συμφέροντα των ως συνεταίρων, να διαθέσει την περιουσία του συνεταιρισμού για την πληρωμή των χρεών και υποχρεώσεων του οίκου, και να διαθέσει το πλεόνασμα του ενεργητικού μετά την πληρωμή αυτή για την πληρωμή οποιουδήποτε ποσού που τυχόν οφείλεται στους συνέταιρους αντίστοιχα, μετά την αφαίρεση αυτού που τυχόν οφείλεται από αυτούς ως συνεταίρων στον οίκο0 και για το σκοπό αυτό οποιοσδήποτε συνέταιρος ή αντιπρόσωποι του δύναται, με τη λύση του συνεταιρισμού να αποταθεί στο δικαστήριο για την εκκαθάριση των εργασιών και υποθέσεων του οίκου.