Το μερίδιο συνεταίρου που αποχωρεί ή πεθαίνει αποτελεί χρέος

45. Τηρουμένης οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ των συνεταίρων το ποσό που οφείλεται από τους συνέταιρους που επιζούν ή συνεχίζουν, προς συνέταιρο που αποχώρησε ή στους αντιπροσώπους συνεταίρου που πέθανε αναφορικά με το μερίδιο συνεταίρου που αποχώρησε ή πέθανε αποτελεί χρέος που προκύπτει κατά την ημερομηνία της διάλυσης ή του θανάτου.