Απαιτείται εγγραφή συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης

48. Κάθε συνεταιρισμός περιορισμένης ευθύνης πρέπει να εγγράφεται ως τέτοιος σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, ή σε περίπτωση που παραλείπεται να εγγραφεί θεωρείται ως γενικός συνεταιρισμός, και κάθε συνέταιρος περιορισμένης ευθύνης θεωρείται ως γενικός συνέταιρος.