Ευθύνη οίκου για αδικήματα

13. Όταν, με οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε συνεταίρου που ενεργεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του οίκου, ή με την εξουσιοδότηση των συνεταίρων του, προκαλείται απώλεια ή βλάβη σε οποιοδήποτε πρόσωπο που δεν είναι συνέταιρος στον οίκο, ή προκύπτει οποιαδήποτε ποινή, ο οίκος ευθύνεται για αυτή στην ίδια έκταση που ευθύνεται ο συνέταιρος που ενεργεί κατά τον πιο πάνω τρόπο.