Το τροφείο είναι εντός της επαρχίας για σκοπούς δικαιοδοσίας

12. Το μέρος της ακτής στο οποίο, αναφέρεται το διάταγμα βάσει του Νόμου αυτού (κατά την έκταση που δεν είναι κατά νόμο εντός του κυρίου μέρους οποιασδήποτε επαρχίας) για όλους τους σκοπούς δικαιοδοσίας θεωρείται ότι είναι εντός του κυρίου μέρους παρακείμενης επαρχίας, ή ότι είναι εντός του κυρίου μέρους κάθε παρακείμενης επαρχίας, αν πρόκειται για περισσότερες από μία.