Μεταβολή του άρθρου VI των κανόνων αυτών σχετικά με ακτοπλοϊκό εμπόριο

5. Το άρθρο VI των κανόνων, αναφορικά με τη μεταφορά αγαθών διά θαλάσσης επί πλοίων που μεταφέρουν αγαθά από οποιοδήποτε λιμάνι της Κύπρου σε οποιοδήποτε άλλο λιμάνι της Κύπρου ισχύει ωσάν το αναφερόμενο άρθρο να αναφερόταν σε αγαθά οποιασδήποτε κατηγορίας αντί σε συγκεκριμένα αγαθά και ωσάν να είχε παραλειφθεί η επιφύλαξη της δεύτερης παραγράφου του αναφερόμενου άρθρου.