Απόλυτη εγγύηση για την πλοϊμότητα δεν συνάγεται από συμβάσεις στις οποίες εφαρμόζονται οι κανόνες αυτοί

3. Δεν συνάγεται από οποιαδήποτε σύμβαση για τη μεταφορά αγαθών διά θαλάσσης στην οποία εφαρμόζονται οι κανόνες, οποιαδήποτε απόλυτη υποχρέωση του μεταφορέα των αγαθών να παράσχει πλόιμο πλοίο.