Διαδικασία με την επωνυμία συνεταιρισμού

100. Δύο ή περισσότερα πρόσωπα, τα οποία είναι συνέταιροι ή οποιοδήποτε πρόσωπο που διεξάγει εργασίες με βάση επωνυμία συνεταιρισμού, δύνανται να λάβουν ή να ληφθούν εναντίον τους δικαστικά μέτρα, με βάση το Νόμο αυτό, με την επωνυμία του οίκου, αλλά σε τέτοια περίπτωση το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου, να διατάξει όπως τα ονόματα προσώπων τα οποία είναι συνέταιροι σε τέτοιο οίκο ή το όνομα προσώπου αποκαλυφθούν με τέτοιο τρόπο και βεβαιωθούν ενόρκως, ή άλλως πως όπως το Δικαστήριο δυνατό να διατάξει.