Eφαρμογή Νόμων και Εγγράφων

9.-(1) Τηρουμένων των προνοιών του παρόντος άρθρου, όπου-

(α) Οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία πλην του παρόντος Νόμου· ή

(β) οποιοδήποτε έγγραφο,

οποτεδήποτε και αν έγινε ή εκτελέστηκε, περιέχει ή εξυπακούει οποιαδήποτε αναφορά, στην εξαγορασθείσα Τράπεζα, τέτοια αναφορά, για σκοπούς των προνοιών του παρόντος Νόμου, θα διαβάζεται, ερμηνεύεται και θα ισχύει ως αναφορά στην αποκτώσα Τράπεζα, κατά και μετά το χρόνο μεταβίβασης, εκτός όπου το σχετικό κείμενο απαιτεί διαφορετικά.

(2) Οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου δεν εξαιρούν την αποκτώσα Τράπεζα από τις πρόνοιες οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας σε σχέση με εταιρείες που διεξάγουν τραπεζικές εργασίες.