Αποδεκτή μαρτυρία

16. Σε οποιαδήποτε διαδικασία για αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οποιαδήποτε στοιχεία καταγράφηκαν από ταχογράφο, τοποθετημένο σε όχημα δυνάμει των άρθρων 8 και 9, αποτελούν αποδεκτή μαρτυρία προς απόδειξη των γεγονότων στα οποία αυτά αναφέρονται.