Γενική παράβαση του Νόμου

15. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ή προκαλεί ή επιτρέπει σε πρόσωπο που εργοδοτεί ή υπόκειται στις διαταγές του την παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.