Θάνατος εκτός Ιδρύματος πιστοποιημένος ιατρικώς

25. Εάν οποιοδήποτε άτομο αποβιώσει εκτός Ιδρύματος και εάν πριν το θάνατο του έτυχε ιατρικής περίθαλψης ή εάν το πτώμα εξέτασε μετά το θάνατο ιατρός σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου αυτού, ο ιατρός αυτός πρέπει να συμπληρώσει το καθορισμένο έντυπο καταχώρησης θανάτου και να μεριμνήσει για την παράδοσή του σε αυτόν που διενεργεί την ταφή και στο Ληξίαρχο.