Χρήση προσφυγικής ταυτότητας από μη δικαιούχα πρόσωπα

120. Οποιοδήποτε πρόσωπο χρησιμοποιεί προσφυγική ταυτότητα, ενώ δεν είναι εκτοπισθείς, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή/και στις δύο ποινές μαζί.