Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης

13. Όταν ο Ληξίαρχος πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες από τον αρμόδιο πληροφοριοδότη για την καταχώρηση της γέννησης εκδίδει πιστοποιητικό γέννησης, αν πεισθεί ότι τα γεγονότα είναι ορθά, με την καταβολή του καθορισμένου τέλους και πληροφορεί κατάλληλα το δικαιούχο πρόσωπο για την παραλαβή του πιστοποιητικού, και για τον προσωπικό αριθμό του νεογέννητου. Ο αριθμός αυτός αναγράφεται στο πιστοποιητικό γέννησης που εκδίδεται:

Νοείται ότι, εάν είναι γνωστό στο Ληξίαρχο ότι το παιδί έχει αποθάνει, ή πρόκειται για περίπτωση θνησιγονίας, δε χορηγείται προσωπικός αριθμός:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση εμβρύου ηλικίας 28 εβδομάδων και άνω χορηγείται προσωπικός αριθμός έστω και αν το παιδί αποθάνει στη συνέχεια.