Ακύρωση γέννησης ή θανάτου

44. Στις περιπτώσεις που η γέννηση ή ο θάνατος έχει καταχωρηθεί και ο Ληξίαρχος ικανοποιείται, με βάση σχετική μαρτυρία ότι η εν λόγω εγγραφή πρέπει να ακυρωθεί, μπορεί να επιφέρει την ακύρωση της καταχώρησης στο Αρχείο με όποιο τρόπο ήθελε αποφασίσει ο Ληξίαρχος.