Επανακαταχώρηση γέννησης υιοθετηθέντος παιδιού.

45.—(1) Με την παραλαβή κοινοποίησης από το δικαστήριο ότι εκδόθηκε διάταγμα υιοθεσίας προσώπου του οποίου η γέννηση καταχωρήθηκε, ο Ληξίαρχος της Επαρχίας όπου καταχωρήθηκε η γέννηση θα προβαίνει στην επανακαταχώρηση της γέννησης στο Επαρχιακό Αρχείο Γεννήσεων. Κατά την επανακαταχώρηση πρέπει να καταχωρούνται μόνο λεπτομέρειες που αφορούν τους υιοθετούντες καθώς και το όνομα, φύλο, ημερομηνία γέννησης και Επαρχία Γέννησης αυτού που υιοθετήθηκε, καμιά δε άλλη λεπτομέρεια που φαίνεται στην πρώτη καταχώρηση. Στην επανακαταχώρηση πρέπει να σημειώνεται αναφορά στο σχετικό διάταγμα υιοθεσίας.

(2) Ο Ληξίαρχος μεριμνά ώστε η αρχική καταχώρηση να σημανθεί με ειδική σφραγίδα ούτως ώστε στο εξής να μη εκδίδονται κεκυρωμένα αντίγραφα για την καταχώρηση αυτή.