Ταφή χωρίς πιστοποιητικά

86. Όποιος-

(α) Διενεργεί την ταφή αποβιώσαντος, ή

(β) είναι υπεύθυνος κοιμητηρίου, επιτρέπει την ταφή αποβιώσαντος, ή

(γ) προκαλεί ή αποπειράται να προκαλέσει τη μετακίνηση πτώματος εκτός Κύπρου,

χωρίς την προσκόμιση σ' αυτόν μιας από τις τρεις πιστοποιήσεις που καθορίζονται από το άρθρο 26 του Νόμου αυτού, είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή και στις δύο ποινές μαζί.