Επαρχιακά Αρχεία Γεννήσεων και Θανάτων

38. Αρχεία που περιέχουν καταχωρήσεις που έγιναν σύμφωνα με τους περί Καταχώρησης Γεννήσεων και Θανάτων Νόμους, θεωρούνται σαν Επαρχιακά Αρχεία για τους σκοπούς του Νόμου αυτού. Αρχεία που τηρούνται από τους προέδρους των κοινοτικών συμβουλίων/κοινοτάρχες, σχετικά με τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τους Νόμους αυτούς, πρέπει να παραδοθούν για φύλαξη από το Ληξίαρχο σε χρόνο τον οποίο ήθελε ορίσει ο Γενικός Ληξίαρχος.