Γέννηση παιδιού σε πλοίο ή αεροσκάφος.

19.—(1) Γέννηση παιδιού πάνω σε πλοίο ή αεροσκάφος που βρίσκεται νόμιμα μέσα στα χωρικά ύδατα ή στον εναέριο χώρο της Κύπρου καταχωρείται σε οποιαδήποτε Επαρχία αλλά το παιδί θεωρείται ότι γεννήθηκε στην Επαρχία στην οποία αποβιβάστηκε από το πλοίο ή το αεροσκάφος.

(2) Γέννηση παιδιού από αλλοδαπούς γονείς καταχωρείται στα μητρώα της οικείας Επαρχίας, όπως περιγράφεται πιο πάνω.