Ελάχιστα ποσά επενδύσεων

17. Οι διαχειριστές του δικτύου μεταφοράς ανταποκρίνονται στα ελάχιστα επίπεδα επενδύσεων για τη συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού διασύνδεσης.