Ελάχιστα ποσά επενδύσεων

17. Οι διαχειριστές του συστήματος μεταφοράς διανομής/ΥΦΑ/αποθήκευσης ανταποκρίνονται στα ελάχιστα επίπεδα επενδύσεων για τη συντήρηση και ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς, του συστήματος διανομής και των εγκαταστάσεων ΥΦΑ και αποθήκευσης αντίστοιχα με την επιφύλαξη της παραγράφου (λε) του εδαφίου (1) του άρθρου 7 συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού διασύνδεσης.