Ποινικά αδικήματα κατά παράβαση του άρθρου 8

45. Πρόσωπο, το οποίο αυτοπροσώπως ή δια υπαλλήλου του ή αντιπροσώπου του, κατά παράβαση του άρθρου 8 -

(α) Κατασκευάζει και/ή εκμεταλλεύεται εγκαταστάσεις αγωγών και συναφών εξοπλισμών φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου,

(β) μεταφέρει και/ή αποθηκεύει φυσικό αέριο και υγροποιημένο φυσικό αέριο,

(γ) διανέμει και/ή προμηθεύει φυσικό αέριο και/ή υγροποιημένο φυσικό αέριο,

(δ) προμηθεύει φυσικό αέριο σε χονδρικούς πελάτες πώλησης,

(ε) διεξάγει τη δραστηριότητα του διαχειριστή δικτύου μεταφοράς, αποθήκευσης ή/και εγκαταστάσεων υγροποιημένο φυσικό αέριο, ή

(στ) διεξάγει τη δραστηριότητα του διαχειριστή δικτύου διανομής,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη (5), ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων λιρών (Λ.Κ. 50.000,00) ή και στις δύο αυτές ποινές.