Εφαρμογή της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση

11Α. Πριν από την έναρξη οποιασδήποτε υπεράκτιας εργασίας πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου υδρογονανθράκων, ο αδειούχος οφείλει να εξασφαλίσει την άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 4 του Πρωτοκόλλου για την Προστασία της Μεσογείου από τη Ρύπανση που προέρχεται από την Εξερεύνηση και Εκμετάλλευση της Υφαλοκρηπίδας και του Βυθού και του Υπεδάφους του, που υιοθετήθηκε σε συνάντηση των Πληρεξουσίων Αντιπροσώπων στη Μαδρίτη στις 14 Οκτωβρίου 1995, το οποίο κυρώθηκε με τους περί της Σύμβασης για την Προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη Ρύπανση και περί Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικούς) Νόμους του 1979 μέχρι 2013.