Απόδειξη ορισμένων ζητημάτων

8. Όταν σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που αρχίζει από το Διευθυντή και που έχει σχέση με αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 5 ή με τη δικαστική κήρυξη εις δήμευση ρευστών διαθεσίμων που έχουν κατασχεθεί, το βάρος της απόδειξης για το νόμιμο της μεταφοράς ρευστών διαθεσίμων ή χρυσού στα πλαίσια της εφαρμογής του παρόντος Νόμου, φέρει το άλλο μέρος της διαδικασίας αυτής.