Συγχρονισμός των ρολογιών εργασίας

51. Όλοι οι τόποι διαπραγμάτευσης και τα μέλη τους ή οι συμμετέχοντες σε αυτούς συγχρονίζουν τα ρολόγια εργασίας που χρησιμοποιούν για να καταγράφουν την ημερομηνία και την ώρα κάθε συμβάντος που επιδέχεται αναφοράς.