Υφιστάμενοι επαγγελματίες πελάτες

101. ΚΕΠΕΥ, που αναφέρεται στο άρθρο 97, επιτρέπεται να συνεχίσει να θεωρεί τους επαγγελματίες πελάτες της ως επαγγελματίες, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό συνάδει με τον παρόντα Νόμο. Η ΚΕΠΕΥ ενημερώνει τους πελάτες της σχετικά με τα κριτήρια που περιλαμβάνει ο παρών Νόμος για την ταξινόμηση των πελατών σε κατηγορίες.