Παραίτηση από το διοικητικό συμβούλιο

12. Η παραίτηση του προέδρου, του αντιπροέδρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου διενεργείται με έγγραφο παραίτησης απευθυνόμενο προς το Υπουργικό Συμβούλιο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμεί να ισχύσει η παραίτηση.