Είσπραξη προστίμου ή/και δαπανών

10. Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής επιβαλλόμενου δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 διοικητικού προστίμου ή/και καταβολής των δαπανών που απαιτήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 7, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα για την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού, ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.