Όροι απασχόλησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου που μεταφέρονται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

10. Οι όροι απασχόλησης υπαλλήλου αορίστου χρόνου του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου ο οποίος μεταφέρεται στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι απασχόλησης που διέπουν τους όρους απασχόλησης εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου στη δημόσια υπηρεσία.