ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού, το Διορισμό Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2022 (55(I)/2022)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ