Ασυμβίβαστο

16. Η ιδιότητα του Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω είναι ασυμβίβαστη με το αξίωμα του βουλευτή, του δημάρχου, του δημοτικού συμβούλου, την ιδιότητα του ανήκοντος στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στις Δυνάμεις Ασφαλείας της Δημοκρατίας, του δημόσιου υπαλλήλου ή του κατέχοντος θέση στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.